Monthly Archives: March 2012

‘Project Beeldvorming’ op RTV Noord-Holland

Wilma Loerakker, een van de moeders die zich inzet voor het creëren van een realistischere beeldvorming rondom Down bij de prenatale screening, heeft een interview gegeven voor RTV Noord-Holland. Hierin legt zij uit waarom wij, een groep van 5 moeders met een kind met Down, ons hard maken voor dit doel.

Klik HIER om het interview te beluisteren.

Voor meer informatie, zie ‘Dossier Project beeldvorming’ 

Ik, Olivier heeft ook een Facebook pagina. Naast het blog vind je meer informatie.

Wereld Downsyndroom Dag!


Op 21 maart is het weer Wereld Downsyndroom dag!
De VN erkent 21 maart voor het eerst als Wereld Downsyndroomdag! Het is een symbolische datum, want chromosoom 21 is in drievoud aanwezig.
Wereld Down Syndroom Dag is ervoor bedoeld mensen bewust te maken van het Syndroom van Down. Deze in enkele gevallen erfelijke (aangeboren) afwijking wordt ook wel trisomie 21 genoemd.

Met www.ik-olivier.nl heb ik in de afgelopen anderhalf jaar geprobeerd een realistisch beeld neer te zetten van het leven van een kind met Downsyndroom en hoop ik dat ik bij heb kunnen dragen aan de bewustwording. Zoals ik al eerder beschreef in mijn blogs vind ik dat (kersverse) ouders van een kind met Downsyndroom het recht hebben een realistisch beeld van het leven van en met een kind met Down te krijgen en niet alleen de ‘Ze zijn zo…’ verhalen te lezen. Dit maakt dat ouders zich minder alleen voelen in de strijd om acceptatie. Daarnaast vind ik het van groot belang dat de ‘buitenwereld’ ook een realistisch beeld van Down krijgen en verder kunnen kijken dat de prachtige snoetjes.

 

Ik, Olivier heeft ook een Facebook pagina. Naast het blog vind je meer informatie.

Nieuwe plannen!

De interviews met IngeborgPatrick en Henrike over prenatale screening en de keuzes die dat met zich mee bracht heeft veel stof op doen waaien. Met name het interview ‘Een onmogelijke keuze’ over het verlies van Ingeborg’s zoontje Sven heeft veel emoties opgeroepen bij de lezers. Niet alleen bij ouders met een kind met Down, ook bij andere lezers. Begrijpelijk. Ik was bij bewust van het feit dat deze interviews mensen zou raken, maar wist dat deze verhalen verteld moesten worden.

Door deze interviews is wederom helder geworden dat er nog een hoop te doen staat op het gebied van beeldvorming rondom het Downsyndroom. En hier gaat aan gewerkt worden! Een groep van 5 moeders met jonge kinderen met Down heeft zich verenigd en een projectgroep opgericht die zich gaat richten op een betere begeleiding bij prenatale screening door het neerzetten van een realistischer beeld van Downsyndroom. Hierbij zullen wij verloskundigen en artsen gaan betrekken om een zo’n objectief mogelijk beeld neer te kunnen zetten. Ons doel is niet het percentage abortussen na de diagnose Down omlaag te krijgen, maar het informeren van zwangeren, zodat ze een goed onderbouwde keuze kunnen maken op basis van eerlijke informatie. Afgelopen zondag was de eerste bijeenkomst waar veel goede ideeën naar voren zijn gekomen en waar we elkaars enthousiasme en gedrevenheid hebben kunnen voelen. De eerste meters zijn gemaakt!

Dit is wat ik jullie op dit moment kan melden, maar gedurende de komende maanden zal ik jullie op deze plek op de hoogte houden van onze vorderingen.

Voor meer informatie, zie ‘Dossier Project beeldvorming’ 

Ik, Olivier heeft ook een Facebook pagina. Naast het blog vind je meer informatie.